Väliraportti lähtee kuntien käsiteltäväksi

Oma Häme –hankkeen vastavalmistunut väliraportti lähtee kaikkiin Kanta-Hämeen kuntiin päättäjien käsiteltäväksi. Oma Hämeen ohjausryhmä hyväksyi raportin tiistaina 24.5.2016 ja kiitteli ansiokkaasta työstä.

– Raportti on aivan mainio. Kokonaisuudessaan tämä raportti on ollut aivan valtava työ, Hämeenlinnan terveysjohtaja Veli-Pekka Rautava kiitteli.

Seuraavaksi Kanta-Hämeen alueen kunnat ja kaupungit perehtyvät väliraporttiin ja ottavat siihen kantaa kunnanhallituksessa tai –valtuustossa. Kuntakierroksella myös tarkentuu, miten Oma Häme –hankkeeseen liittyvä päätöksentekoa saadaan sujuvammaksi.

– Lähiviikkojen aikana saamme päätöksentekoon selvyyttä. Valmistelemme kuntapäättäjille esitykset hankkeen suunnitelmien huomioon ottamiseksi toiminnallisesti ja taloudellisesti. Lisäksi Oma Hämeen ensi vuoden budjetti valmistellaan realistiselle pohjalle, jotta kaikkia rahoitukseen liittyviä päätöksiä ei tarvitse kierrättää kunnissa, Oma Häme –hankkeen projektipäällikkö Jukka Lindberg sanoi.

Maakunta edellä

Ohjausryhmä hyväksyi väliraportissa esitetyt tavoitteet ja ehdotukset maakunnan näkökulmasta. Jatkossa maakunnallinen näkökulma otetaan huomioon kaikissa keskeisissä sosiaali- ja terveydenhuollon investoinneissa. Myös hankekehittämisessä panostetaan maakuntatasoisiin hankkeisiin.

Esimerkiksi kaikki sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät kehittämishankkeet kytketään kiinteästi yhteiseen Oma Häme – valmisteluun, sen tavoitteisiin ja toimintaan.

– Hankkeet sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan Oma Häme -hanketoimiston yhteyteen. Kunnat ja kuntayhtymät rahoittavat yhteisesti hyväksytyt hankkeet osana Oma Hämeen talousarviota. Hankkeen talousvaikutuksista tälle vuodelle toivottiin kuitenkin tarkat esitykset, ja näin tullaan tekemään, Lindberg kertoo.

Yhdeksän uutta työryhmää

Ohjausryhmä hyväksyi väliraportin ehdotuksen perustaa yhdeksän uutta työryhmää vuoden 2016 aikana.

Perustettavat työryhmät ovat:

  1. Suun terveydenhuolto
  2. Vammaisten palvelut
  3. Kuntoutus
  4. Palveluohjaus
  5. Henkilöliikenne
  6. Omaisuusjärjestelyt
  7. PTH – ESH –integraatio
  8. Henkilöstö
  9. Sosiaalipäivystys

– Uudet työryhmät täydentävät oma häme –hankkeen valmistelua omalta osaltaan. Niillä myös valmistaudutaan kanta-hämeeseen soveltuvien palvelujen suunnitteluun ja keskeisen lainsäädännön lausumiseen, Jukka Lindberg kertoo.

Lisätietoja
Jukka Lindberg, projektipäällikkö, puh. 040 595 0631, jukka.lindberg@hame.fi

Tämän sivun sisältö päivittyy lähiaikoina.

OMA HÄMEEN OHJAUSRYHMÄSSÄ 24.5.2016 SANOTTUA:

”Jos olemme oikeasti luomassa pysyviä rakenteita, meidän tulee tietää, miten kohdennamme olemassa olevaa henkilöstöä, jotta kunnat pystyvät jatkamaan toimintaansa ylimenovaiheen ajan.”
Lauri Inna, kunnanjohtaja, Hattula

”Uudessa järjestelmässä korostetaan erityisesti järjestämisen ja tuottamisen erottamista. Millä tavalla varmistamme uudessa maakunnassa, että meillä on järjestämisessä riittävä osaaminen, tavoitteellisuus ja tietopohja? Jotta voimme varmistaa palveluiden saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden.”
Hannu Juvonen, johtaja, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

”Asiakkaiden osallisuus on tänä päivänä kaikkein keskeisin asia. Tarvitsemme kuntalaisten ääntä ja asiakkaiden ääntä.”
Marja Peltomäki, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Loppi

Tia Yliskylä
Tia Yliskylä
Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun