Työtä on paljon – mutta intoa myös

 

Miten voimavarat riittävät Oma Hämeen huolelliseen valmisteluun? Voiko päätösvaltaa jakaa? Onko henkilöstöllä tasapuolinen edustus?

Muun muassa näitä asioita pohdittiin Oma Häme –hankkeen ohjausryhmän kokouksessa tiistaina 24.5.2016 Hämeenlinnan Raatihuoneella.

Yhtä mieltä oltiin siitä, että Kanta-Hämeen oman sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen uudistuksessa on paljon tehtävää ja tiukka aikataulu.

– Samalla kun ratkaistaan yksi asia, ilmenee kaksi tai kolme uutta asiaa ratkaistaviksi. Näin todennäköisesti tulee jatkumaan hamaan tulevaisuuteen. Sote-valmistelun kokonaisuus pystytään kytkemään kuntien päätöksentekoprosesseihin, yhtymäjohtaja Juha Heino Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä totesi.

Hän peräänkuulutti aktiivista otetta sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa.

– Kun erikoissairaanhoitolakia valmisteltiin, ne sairaanhoitopiirit, jotka olivat ottaneet aktiivisen tulevaisuuden muokkaamisen otteen, menestyivät kaikkein parhaiten muutoksen kourissa. Se on myös meidän maakunnallemme hyvä toimintatapa.

Samalla kun ratkaistaan yksi asia, ilmenee kaksi tai kolme uutta asiaa. – Juha Heino
Päätöksentekoa sujuvoitetaan

Kanta-Hämeen alueen kunnat ja kaupungit perehtyvät lähiaikoina Oma Hämeen väliraporttiin, jonka ohjausryhmä tiistaina hyväksyi. Kuntakierroksella myös tarkentuu, miten Oma Häme –hankkeeseen liittyvä päätöksentekoa saadaan sujuvammaksi.

– Onhan virkamiehillä omaakin päätösvaltaa, mutta aika maltillisesti. Varsinkaan uusien, outojen ja talousarviossa linjaamattomissa asioissa päätösvalta voi olla hyvinkin niukkaa. Päätöksenteon delegointi on todella pulmallista, mutta jollakin tavalla asia tulisi saada etenemään, Lopen kunnanjohtaja Karoliina Frank kommentoi.

Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo muistutti, että kunnissa on monesti linjattu, miten hankeasioista päätetään.

– Vaikka päätösvalta kunnissa olisikin delegoitu, ei ole hyvä, jos jonkun alan hankkeet ovat ikään kuin ohituskaistalla yleisestä menettelystä, Isosuo sanoi.

Oma Häme –hanke tulee valmistelemaan kuntapäättäjille esitykset hankkeen suunnitelmien huomioon ottamiseksi toiminnallisesti ja taloudellisesti.

– Lisäksi Oma Hämeen ensi vuoden budjetti valmistellaan realistiselle pohjalle, jotta kaikkia rahoitukseen liittyviä päätöksiä ei tarvitse kierrättää kunnissa, Oma Häme –hankkeen projektipäällikkö Jukka Lindberg sanoi.

Henkilöstö ääneen valmistelussa

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstöjärjestöt Juko, KoHo ja Kunta-alan unioni esittivät, että henkilöstön mahdollisuus osallistua Oma Hämeen valmisteluryhmien kokouksiin tasapuolisesti varmistetaan.

– Edustajien pitää voida osallistua kokouksiin ja asioiden valmisteluun työaikana samoin kuin muidenkin osallistujien. Esitämme, että ohjausryhmä suosittelee työpaikkojen käytännöksi sen, että työntekijät osallistuvat kokouksiin työaikana. Tämä on tärkeää senkin takia, että henkilöstönedustajia kohdellaan tässä asiassa tasapuolisesti.

MIKÄ OHJAUSRYHMÄ?

Ohjausryhmä on Oma Häme –hankkeen vastuutaho ja ylin päätöksentekijä. Ohjausryhmä koostuu Kanta-Hämeen kuntien, sairaanhoitopiirien, henkilöstön, sidosryhmien ja Hämeen liiton edustajista.

Lisätietoja
Jukka Lindberg, projektipäällikkö, puh. 040 595 0631, jukka.lindberg@hame.fi

Tia Yliskylä
Tia Yliskylä
Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun