Sote tulee – oletko valmis!

Soten toteutuminen on suurin muutos suomalaisessa kuntakentässä sitten kuntajaon, joka toteutettiin 1800-luvun lopussa. Kunnan käsite tulee muuttumaan ja puolet kunnan palveluista tulee siirtymään uuden maakunnan toteutettavaksi. Kuntaan tulevat jäämään varhaiskasvatus, opetustoimi, kulttuuri ja liikuntapalvelut ja kunnille tulee velvoitteena terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Soten ja uuden kunnan rajapinnassa on kuitenkin suuri joukko palveluja, joiden toteuttamistapa ja tarjonnan volyymi tulee ratkaista huolella.

Oma Hämeen sotea valmistellut lasten, nuorten ja perheiden työryhmä on työskennellyt tämän keskeisen asian parissa. Ryhmän tavoitteena on ollut selvittää eri rajapintojen välisten palvelujen toimintaa ja niiden säilymistä mahdollisimman hyvinä ja kattavina uudessa organisaatiomallissakin. Työryhmä on työskentelyssään hahmottanut yhteisen tavoitteen omasta sote-alueesta.

Tiiviin ja tavoitteellisen toiminnan sekä viikoittaisten kokoontumisten seurauksena työryhmämme yhteisenä näkemyksenä on palvelujen kehittäminen ja yhdenvertainen tarjonta koko Oma Hämeen maakunnan alueella. Perusideana on asiakasnäkökulman korostaminen, olemme edenneet asiakas edellä.

Kaikkea ei kuitenkaan voi eikä kannata toteuttaa omassa kunnassa, siksi työryhmämme esittää kolmiportaista palvelutuotantomallia, jossa palveluja tuotetaan alueella, seudulla ja maakunnassa. Näiden työnjako ja organisointi jäsentyy valtakunnallisen lainsäädännön ja alueen poliittisen päätöksenteon seurauksena.

Hyvän työskentelyn seurauksena olemme rakentaneet pidemmän ja lyhemmän ajan tavoitteita, jotta sote-integraatio toteutuu mahdollisimman jäsentyneesti ja kattavasti lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.

Paljon hyvää työtä on tehty, mutta paljon työtä ja haasteita on vielä edessä. Yhteisen palveluohjauksen rakentaminen on suunniteltava ja rakennettava huolella, jotta palvelupoluista saadaan toimivat ja katkeamattomat.

Toimintaa on rakennettu toimivaan ja yhteiseen kattavaan sähköiseen maailmaan. Onko meillä sellainen vuonna 2019?

Jari Wihersaari                
Lapset, nuoret ja perheet työryhmän puheenjohtaja

Riikka Haahtela
Lapset, nuoret ja perheet työryhmän sihteeri

Leena Rantala
Leena Rantala

Projektiassistentti

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun