Oma Häme järjestöyhteistyö käynnistyi

Oma Häme ja Hämeen Setlementti sekä valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestö SOSTE sopivat maanantaina 30.5.2016 järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Oma Häme hakee laajaa yhteistyötä järjestöjen kanssa. Tavoitteena on luoda yhdessä Kanta-Hämeeseen toimivat osallistumisen rakenteet.

Hämeenlinnan seudulla yhdistysten toimintaa koordinoidaan jo perinteisesti Hämeen Setlementin luotsaaman yhteistyöverkoston kautta. Yhteistyöverkosto tarjoaa rakenteen, jonka kautta erikokoisilla toimijoilla on tasavertainen mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.

Yhteistyötapaamisessa 30.5. sovittiin, että Hämeen Setlementti laajentaa Hämeenlinnan seudun yhdistysten yhteistyöverkoston toimintaa maakunnalliseksi. Verkoston laajentuminen mahdollistaa koko maakunnan yhdistysten ja seutukuntien tasapuolisen osallistumisen maakunnalliseen sote-valmisteluun.

Järjestöjä ja yhdistyksiä halutaan kuulla laajasti ja tasapuolisesti. Lokakuun alussa järjestetään muodostettavan yhteistyöverkoston foorumi. Foorumin kautta saadaan mahdollisimman monen yhdistyksen ääni kuuluville Kanta-Hämeen sote-valmistelun kokonaisuudessa.

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun