Näin sote etenee: Oma Hämeen väliraportti on julkaistu

MIKÄ YLLÄTTI? Toimintojen yhteensovittaminen – edes sellaisten toimintojen, joissa palvellaan samoja asiakasryhmiä – ei tapahdu automaattisesti, vaan organisaatiorajoilla on yllättävän suuri vaikutus siinä, miten ammattilaiset toimivat yhdessä ja minkälaisia yhteistoiminnan rakenteita ja työkaluja on käytössä. – Jukka Lindberg

VÄLIRAPORTIN EHDOTUKSIA OHJAUSRYHMÄLLE

Välittömästi tulisi:

• Luoda jatkuvat ja pysyvät rakenteet valmisteluun työryhmien pohjalta

• Luoda selkeät toimintatavat Oma Häme –hankkeen ja kuntien sekä kuntayhtymien päätöksenteon välille

• Liittää kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet yhteiseen maakuntavalmisteluun

• Koordinoida nykyistä kehittämistoimintaa ja investointeja yli organisaatioiden rajojen

 

Tarvitaan pysyvät rakenteet, kehittämistä yli organisaatioiden rajojen ja panostamista yhteiseen maakuntavalmisteluun

Oma Häme –hankkeen väliraportti on julkaistu. Kyseessä on perusteellinen selvitys valmistelun nykytilanteesta sekä katsaus visioista ja tavoitteista.

– Samalla kun luodaan kuvaa nykytilanteesta, muodostamme tavoitetilaa siitä, millainen sote-kokonaisuus maakuntaan syntyy, mitä pitää valmistelussa ottaa huomioon ja mitä panna toimeksi. Olennaisinta on, että laaja joukko asiantuntijoita on aloittanut yhteisen soten rakentamisen ja kaikkien niiden asiakokonaisuuksien määrittelyn, jotka vaativat tekemistä matkalla kohti maakunnallisia palveluita, Oma Häme –hankkeen projektipäällikkö Jukka Lindberg sanoo.

Väliraportti esitellään Oma Häme –hankkeen ohjausryhmälle tiistaina 24.5.2016. Ohjausryhmä käsittelee raporttia kokouksessaan ja päättää jatkotoimenpiteistä sekä uusien työryhmien perustamisesta.

Ohjausryhmä on Oma Häme –hankkeen vastuutaho ja ylin päätöksentekijä. Ohjausryhmä koostuu Kanta-Hämeen kuntien, sairaanhoitopiirien, henkilöstön, sidosryhmien ja Hämeen liiton edustajista.

Kolme kärkeä

Kokonaisuuden hallinta on yksi väliraportin kärjistä. Väliraportista selviää, että eri puolilla Kanta-Hämettä on useita innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ratkaisuja, hyviä palveluja ja sitoutunutta kehittämistä.

Toimintakenttä on kuitenkin jakautunut moneen eri organisaatioon, sektoriin ja eri palvelutasoihin. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa on kehitetty maakunnan tasolla paloittain. Seuraava etappi onkin palojen kokoaminen kokonaisuudeksi.

– Maakunta merkitsee uutta kokonaisuutta, joka antaa mahdollisuuden koota toimintoja jäsentyneemmin kokonaisuudeksi, jota myös johdetaan, kehitetään ja suunnitellaan kokonaisuutena, Jukka Lindberg korostaa.

Toinen väliraportin kärki on muutos. Nykyisissä organisaatioissa on välittömästi tartuttava työhön toimintatapojen, käsitteiden, ajattelutapojen, prosessien, kriteereiden ja palvelutarjonnan yhdenmukaistamiseksi.

Kolmas kärki on Oma Hämeen valmisteluun liittyvä päätöksenteko. Hankkeen eteneminen edellyttää pysyviä valmistelun rakenteita.

– Maakuntauudistus on historian suurin hallintouudistus, jonka onnistunut toimeenpano edellyttää satojen asioiden valmistelua kun organisaatiot, palvelut ja toiminnot pannaan yhteen. Se vaatii onnistuakseen pysyviä valmistelun rakenteita ja jouhevaa päätöksentekoa, Lindberg toteaa.

Kaksi haastetta

Oma Häme –hankkeen suurin haaste liittyy valtakunnalliseen sote-uudistukseen. Tulevasta lainsäädännöstä ei vielä tiedetä, vaikka tavoiteaikataulu on tiukka. Sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus olla voimassa vuoden 2019 alusta alkaen.

– On todennäköistä, että Oma Hämeestä tulee totta muodossa tai toisessa. Ensisijaisesti valmistelemme maakuntauudistusta maan hallituksen suuntaviivojen mukaan. Syksyllä päätetään, muodostetaanko maakunnallinen kuntayhtymä sote-palveluille ennen maakuntaa.

Toinen haaste liittyy valmistelun voimavaroihin. Oma Häme –hankkeen toteutuminen edellyttää lisää kuntien ja kuntayhtymien valmisteluresursseja, jotta kaikki keskeiset perusteet saadaan valmisteltua.

Oma Hämeen valmistelun vahvuuksia ovat riittävä yhteinen näkemys maakuntauudistuksesta ja erittäin sitoutuneet toimijat valmisteluryhmissä. Hämeessä on paljon osaamista ja innovaatiota ja ennakkoluulottomuutta ajatella uusia ratkaisuja.

– Meillä on halu saada aikaan! Pyrkimys konkretiaan. Uskallus todeta myös asiat, jotka eivät toimi.

Jukka Lindbergin mukaan sote- ja maakuntauudistus saadaan Kanta-Hämeessä toteutettua, jos vain maan hallitus hoitaa oman osuutensa.

– Eri puolilla maakuntaa on kokemusta suurista uudistuksista. Iso hanke vaatii aikaa ja me ehdimme toteuttaa uudistuksen vuoteen 2019 mennessä, kunhan teemme työtä määrätietoisesti pala kerrallaan ja saamme valmisteluun kaikki tahot tasapuolisesti mukaan.

 

LISÄÄ EHDOTUKSIA OHJAUSRYHMÄLLE

Pidemmällä aikavälillä tulisi:

• Osallistua muutoksen valtakunnalliseen valmisteluun

• Valmistella lausunnot työn alla olevaan lainsäädäntöön

• Viimeistellä väliraportti loppuraportiksi

• Varmistaa loppuraporttiin liittyvä päätöksenteko ohjausryhmässä, kunnissa ja kuntayhtymissä

• Varmistaa laaja osallisuus

• Vakiinnuttaa erilaiset foorumit, jotka synnyttävät yhteistyötä henkilöstön, järjestöjen ja poliittiset puolueiden kanssa

 

Lisätietoja
Jukka Lindberg, projektipäällikkö, puh. 040 595 0631, jukka.lindberg@hame.fi

 

Tia Yliskylä
Tia Yliskylä
Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun