Häme rakentaa lakiesitysten pohjalta oman vision

Oma Häme –hanke ottaa hallituksen tuoreet lakiesitykset osaksi työvälineistöään. Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmisteleva Oma Häme ryhtyy rakentamaan lakiesitysten pohjalta maakunnallista visiota ja ideaalimallia. Samalla syntyvät ainekset Kanta-Hämeen lausunnon pohjaksi.

– Lakiesitykset määrittelevät maakunnan palveluverkkoa, ja sen vuoksi on rakennettava oma asukaskeskeinen visio palveluverkosta, Oma Häme –hankkeen projektipäällikkö Jukka Lindberg sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi torstaina 19.5.2016 laajan lakiesitysten paketin. Ministeriö pyytää 10.9.2016 mennessä lausuntoja terveydenhuolto- ja sosiaalihuoltolain muuttamisen luonnoksista sekä kiireellisen hoidon perusteiden ja päivystyksen erikoisalakohtaisten edellytysten luonnoksista.

Luonnokset käsittelevät muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen työnjakoa, päivystystä, ensihoitoa, kiireellistä hoitoa, sosiaalipäivystystä ja sosiaalihuollon saatavuutta.

Neljä uutta alatyöryhmää

Oma Häme -hankkeen projektiryhmä ehdottaa ohjausryhmälle tiistain 24.5.2016 kokouksessa, että sosiaali- ja terveydenhuoltoa säätelevään isoon lakipakettiin valmistaudutaan osana maakunnan käynnissä olevaa sote-valmistelua.

Ohjausryhmä on Oma Häme –hankkeen vastuutaho ja ylin päätöksentekijä. Ohjausryhmä koostuu Kanta-Hämeen kuntien, sairaanhoitopiirien, henkilöstön, sidosryhmien ja Hämeen liiton edustajista.

– Tavoitteena on yhteisesti valmisteltu ja kokonaisuuden huomioon ottava tulevaisuuskuva. Projektiryhmä ehdottaa, että tätä varten perustetaan neljä uutta alatyöryhmää, joiden esitykset valmistuvat elokuun puoliväliin mennessä, Oma Häme –hankkeen projektipäällikkö Jukka Lindberg kertoo.

Neljä perustettavaa alatyöryhmää:

  1. Työryhmä 1: maakunnan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys, keskussairaalan palveluvalikko sekä kytkentä yliopistosairaalaan, leikkaustoiminta maakunnassa ja maakunnan ulkopuolelle ohjattavat toimenpiteet
  2. Työryhmä 2: perusterveydenhuollon vastaanotot, perusterveydenhuollon päivystyksellinen toiminta seuduilla, kiirevastaanotot (illat ja viikonloput), perusterveydenhuollon päivystyksen kysyntä eri vuorokaudenaikoina (klo 8–16, klo 16– 22, klo 22–08)
  3. Työryhmä 3: sosiaalipäivystys ja sosiaalihuollon saatavuus, sosiaalipäivystyksen kytkentä yhteispäivystykseen, kriisipäivystys ja psyko-sosiaalinen päivystyksellinen valmius
  4. Työryhmä 4: suun terveydenhuollon maakunnallinen palvelurakenne ja päivystys osana maakunnan palveluverkkoa

Työryhmiä 1 ja 2 koordinoi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Seppo Ranta. Työryhmää 3 koordinoi Forssan seudun palvelualuejohtaja Riikka Lammintausta-Mäkelä. Työryhmää 4 koordinoi ylihammaslääkäri Teija Raivisto Hämeenlinnan terveyspalveluista. Yhteistyötä työryhmät tekevät esimerkiksi yhteispäivystyksen valmistelun osalta.

OMA HÄMEEN AIKATAULU ENNEN LAUSUNTOPYYNNÖN TAKARAJAA:

• 24.5.2016      Oma Hämeen ohjausryhmän kokous

• 14.6.2016      Järjestämissopimusneuvottelu Tampereen yliopistosairaalan kanssa

• 16.6.2016      Terveydenhuollon keskittämisasetuksen kuuleminen Tampereella

• 15.8.2016      Oma Häme -loppuraportin takaraja

• 30.8.2016      Oma Häme ohjausryhmä käsittelee loppuraportin

• 10.9.2016      Maakunnan eri toimijoiden lausunnot lakipaketista

Lisätietoja
Jukka Lindberg, projektipäällikkö, puh. 040 595 0631, jukka.lindberg@hame.fi

 

 

Tia Yliskylä
Tia Yliskylä
Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun