Oma Häme – paras Häme

Kanta-Hämeen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoalueen valmistelu jatkuu hyvässä myötätuulessa. Projektia johtaa ammattilaisen ottein Hämeenlinnan tilaajajohtajana tunnettu Jukka Lindberg, jonka alaisuudessa työskentelee projektiorganisaatio ja seitsemän alaryhmää.

Ryhmät keskittyvät asiakasprosessien hahmottamiseen, parhaiden käytäntöjen kartoittamiseen ja levittämiseen sekä lukuisiin muihin asioihin, joihin kuuluvat mm. henkilöstöön ja omaisuuteen liittyvät erityiskysymykset.

Kanta-Hämeen maakunnallinen valmistelu toteutuu hyvän yhteistyön hengessä. Yhteistyöllä on jo pitkä tausta, sillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti vuonna 2013 maakunnallisen terveydenhuoltoselvityksen, jossa hahmotettiin palvelutuotannon järjestämisen muotoja tulevaisuutta ajatelleen.

Jo silloin varmistui yhteinen näkemys siitä, että maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto on luonnikkainta järjestää kolmella tuotantoalueella, jotka ovat Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan seudut. Kullakin näistä on omat erityispiirteensä, jotka ovat muotoutuneet pitkän ajan kuluessa.

Forssan seutukunnalla on toteutettu vuonna 2014 täydellinen sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittaminen eli Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä ovat siirtäneet kaiken sosiaali -ja terveyspalvelujen tuotannon Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle. Malli on reilun kahden vuoden aikana osoittanut toimivuutensa: asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin, kustannuskehitys on ollut maltillista ja omistajakunnat ovat voineet toteuttaa omistajaohjausta haluamallaan tavalla.

Oma Häme – Paras Häme. Näin me yhteisen sote-alueen valmisteluun osallistujat aidosti ajattelemme. Yhteistyöllä voimme luoda sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän, joka on kilpailukykyinen ja kykenee vastaamaan asukkaiden palvelutarpeiden kehitykseen tulevaisuudessa.

Juha Heino
Juha Heino

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja, Oma Hämeen projektiryhmän puheenjohtaja. Puh. 050 3866 221, juha.heino@fshky.fi

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun