Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle

Kanta-Hämeen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelusta vastaavina haluamme saattaa kunnioittavasti tiedoksenne ja tulevissa linjauksissa huomioon otettavaksi seuraavaa:

Kanta-Häme yhteiseen soteen 2019

Uudistuksen valmistelua maakunnassa johtaa Sote III -hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluvat kaikkien kuntien ja kaupunkien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat, kuntajohtajat sekä maakunnan liiton ja sairaanhoitopiirin johto. Ohjausryhmä päätti 8.12.2015, että maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään yhdessä maakunnallisesti vuoden 2019 alusta riippumatta valtakunnallisesta etenemisestä.

Kanta-Hämeen sote-uudistuksen valmistelu käynnistyi vuonna 2012 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksellä. Valmistelua on kuluneen syksyn aikana tehty tiiviisti maakunnallisissa työpajoissa ja seminaareissa. Työn tuloksena Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen arvoiksi päätettiin asukaslähtöisyys, yhteistyöhakuisuus, tietoon perustuminen, läpinäkyvyys ja luottamus. Jatkovalmistelun painopisteiksi päätettiin erityisesti osallisuus sekä prosessien ja palvelurakenteen asukaslähtöinen suunnittelu.

Forssan seudulla ei valmistella hyvinvointikuntayhtymän yhtiöittämistä

Julkisuudessa on esiintynyt spekulaatioita Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtiöittämisestä. Tällaista valmistelua ei ole käynnissä. Asia vahvistettiin myös Forssan seudun seutuneuvoston kokouksessa yksimielisesti 1.12.2015.

Kanta-Hämeellä ei ole tukeutumistarvetta

Kanta-Hämeellä ei tiettyjä erikoissairaanhoidon erikoisaloja lukuun ottamatta ole tarvetta tukeutua muihin itsehallintoalueisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi. Kanta-Hämeessä tulee myös säilyttää vähintään nykytasoinen ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaala mukaan lukien synnytykset.

Keskeisimmät perustelut edellä todetulle ovat seuraavat:

  1. Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan maakunnan väestö kasvaa. Vuonna 2030 jopa seitsemän itsehallintoaluetta on väestömäärältään Kanta-Hämettä pienempiä.
  2. Maakunta sijaitsee keskellä Suomen kasvukäytävää (HHT-akseli) sekä Helsinki-Tampere-Turku -kolmiossa.
  3. Kanta-Hämeen maakunta muodostaa luonnollisen toiminta-alueen asioiden hoitamiselle asukkaiden ja palvelujen tarvitsijoiden näkökulmasta.
  4. Kustannustehokas palvelujärjestelmä, joka on todettu kiistattomasti pitkäaikaisessa seurannassa. Lisäksi Forssan seudulla on jo kokemusta horisontaalisesta ja vertikaalisesta sote-integraatiosta.
  5. Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystysosaaminen.

Yksityiskohtaiset perustelut ovat luettavissa 25.11.2015 julkaistussa muistiossa, joka on tämän kirjeen liitteenä.

Lopuksi haluamme korostaa, että Kanta-Häme valmistautuu sote- ja itsehallintoalueuudistukseen yhtenäisenä ja oma-aloitteisesti. Toivomme, että tämä huomioidaan selkeästi myös valtiovallan ja johtamanne ministeriön tulevissa linjauksissa.

Kanta-Hämeen Sote III -hankkeen ohjausryhmän puolesta,

Iisakki Kiemunki
Sote III -ohjausryhmän

pj. Markku Puro
Sote III -projektipäällikkö

Timo Reina
Maakuntajohtaja

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun