Kanta-Hämeen sote-palvelujen järjestäminen ja 24/7-päivystys

Sipilän hallituksen 7.11.2015 päättämän linjauksen mukaan vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 itsehallintoalueelle, jotka muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Näistä kolme tukeutuu yhteistyösopimuksen tekemällä toisiin itsehallintoalueisiin siten, että maassa on 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla sote-palvelut järjestetään.

Lisäksi hallitus on päättänyt, että laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköitä (keskussairaaloita ja niin liittyviä vaativan sosiaalipäivystyksen yksiköitä) on 12. Muut nykyiset keskussairaalat jatkavat ympärivuorokautisen suppeamman päivystystoiminnan yksikköinä, joita 12 laajan päivystystoiminnan sairaalayksikön verkosto ja ensihoitojärjestelmä tukevat.

Kanta-Hämeen itsehallintoalueella tulee olla oikeus järjestää itse sosiaali- ja terveyspalvelut. Kanta-Hämeen taloudellinen ja muu kantokyky on vahva: väestö kasvaa ennusteiden mukaan, henkilöstön saatavuus on hyvä, palvelujärjestelmä on kustannustehokas ja maakunnallinen yhteinen sote-valmistelu on vauhdissa.

Tämän vuoksi Kanta-Hämeellä ei ole tiettyjä erikoisaloja lukuun ottamatta tarvetta tukeutua muihin itsehallintoalueisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi. Maakunnalla ja sen erikoissairaanhoidolla on valmiuksia tarvittaessa antaa tukea palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa myös ympäröiville itsehallintoalueille.

Kanta-Hämeessä tulee olla vähintään nykytasoisen ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaala, jolla on merkittävä rooli synnytyssairaalana. Sijainti keskellä kasvavaa Suomea merkitse paitsi palvelujen kysynnän kasvua, myös mahdollistaa työnjakojen ja erikoistumisen syventämisen sekä toimimisen potilasvirtojen tasaajana.

Lisätietoja:

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolauri, p. 050 5160 624
Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala, p. 050 4357 008
Hämeen maakuntajohtaja Timo Reina, p. 040 5558 458

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun