Tästä on kysymys

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelu on lopetettu 8.3.2019, kun hallitus ilmoitti lakien kaatumisesta ja hallituksen erosta. Lue lisää Alueuudistus.fi-sivuilta.

Fakta

Oma Häme valmistelee Kanta-Hämeen maakunta- ja sote-uudistusta.

Uudistus tulee voimaan vuoden 2021 alusta.

Valmisteluun osallistuu noin 200 asiantuntijaa muun muassa kunnista, kuntayhtymistä, aluehallinnosta ja edunvalvontajärjestöistä.

Arvot ovat asukaslähtöisyys, yhteistyöhakuisuus, tietoon perustuminen, läpinäkyvyys ja luottamus.

Maakunta- ja sote-uudistus on Suomen historian suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia. Muutos koskettaa jokaisen kansalaisen palveluja ja noin 220 000 ihmisen työtä. Kanta-Hämeessä uudistus vaikuttaa noin 6000 työntekijään.

Uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy Kanta-Hämeen kunnilta maakunnalle. Maakunnan alaisuuteen kootaan myös muun muassa aluekehitykseen, elinkeinoelämän tukemiseen, työllisyyteen, maankäyttöön, liikenteeseen, ympäristöön, maaseudun kehittämiseen ja pelastustoimeen liittyviä tehtäviä.

Valmistelua koordinoidaan Hämeen liitosta. Esivalmisteluvaiheessa valmistelua ohjasi Oma Häme -ohjausryhmä. Pidennetyn esivalmisteluvaiheen ajan valmistelua ohjaa maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin ja poliittisena seurantaryhmänä toimii maakuntahallitus. Uudistus tulee voimaan maan hallituksen uuden aikataulun mukaan vuoden 2021 alusta.

Oma Häme -valmisteluun osallistuu noin 200 asiantuntijaa kunnista, kuntayhtymistä ja valtion aluehallinnosta. Valmistelussa ovat mukana kaikki Kanta-Hämeen 11 kuntaa, Eteva, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä. Maakuntauudistuksen muutosryhmässä on edustajat Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksista, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta, Hämeen TE-toimistosta sekä Forssan, Riihimäen ja Hämeenlinnan seuduilta.

Henkilöstöä edustavat palkansaajajärjestö Pardia, julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan unioni sekä Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö Koho ry.

Asiantuntijoiden ja henkilöstön lisäksi valmistelun keskiössä ovat Kanta-Hämeen asukkaat ja yhteisöt. Osallistumis- ja vaikuttamiskanavia on useita. Tavoitteena on, että Oma Hämeen rakentaminen on asukaslähtöistä, yhteistyöhakuista, läpinäkyvää ja luotettavaa.

Kanta-Hämeen valmistelun vahvuutena ovat maakunnan yhteinen tahto rakentaa hyvä ja toimiva palvelukokonaisuus asukkaiden ja palvelun käyttäjien näkökulmasta. Haluamme ottaa kaikki osapuolet mukaan valmisteluun, muutosjohtaja Jukka Lindberg sanoo.

Lisätietoa maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallisilla sivuilla: alueuudistus.fi.