LAPE-kärkihanke

Teemme yhdessä lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea

Mikä LAPE?

Oma Hämeen lapsi- ja perhepalvelujen (LAPE) kehittämishankkeen tavoitteena on rakentaa maakuntaan nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Hanke edistää maakunnan muutostyötä ottaen huomioon asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden sekä erilaiset asiakasryhmät ja palvelutarpeet.

Hanke luo perustaa toimintakulttuurin muutokselle ja maakunnalliselle perhekeskusverkostolle, johon lasten ja perheiden erityistason palvelut jalkautuvat. Kuntatoimijoiden lisäksi hankkeessa on mukana yksityisiä palveluntuottajia, yhdistyksiä ja seurakuntia. Hanke liittyy maan hallituksen valtakunnalliseen kärkihankkeeseen  Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa.

Lape-työ jatkuu! Syksyn 2018 toimintakalenteri löytyy täältä.

Loppuseminaarin materiaalit

Lue lisää

Hanne Kalmari, hankepäällikkö (STM).

 Diaesitys

 

Osatoteuttajien loppuraportit

Perhekeskus

Perhekeskuksen rakenne ja johtaminen. Matalan kynnyksen palvelut ja vanhemmuuden varhainen tuki: etäneuvola, eron ensiapupiste, järjestöjen palvelut.

Lue lisää

Perhekeskusekosysteemi

LUONNOS perhekeskusekosysteemi ja johtamisen rakenne

OsaHäme: Janakkalan perhekeskuksen tapaustutkimus.

 Osallistava ja kehittävä tutkimus OsaHäme – välitilinpäätös ja seuraavat askeleet

 

Perhekeskuksen valtakunnalliset logot

 Logot JPG-muodossa

 Logot PNG-muodossa

 Logot PDF-muodossa

 

Etäneuvola

Sähköisiä matalan kynnyksen neuvolapalveluita. Yhteistyö HAMKin kanssa.

Etäneuvola-kokeilut, kooste

lapeneuvola.fi

 

Eropalvelut

Monitoimijaista matalan kynnyksen apua eroon.

Eron ensiapupiste

 

Järjestöjen matalan kynnyksen palvelut

MLL

Mentalisaatio-pohjaiset perheryhmäkoulutukset, kohtaamispaikkatoiminta, vapaaehtoisoiminnan ammatillinen ohjaus.

 MLL LAPE-kumppanina Kanta-Hämeessä

 

Etelä-Hämeen Martat

Ruokakursseja ja -kerhoja lapsille, nuorille ja vauvaikäisten perheille. Räätälöityjä perhekäyntejä.

 LAPE-HANKE esittelydiat Martat

 

Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys

Maahanmuuttajataustaisten lasten osallisuus.

Tulossa

Työkaluja asiakastyöhön

Toimiva lapsi & perhe (TLP), Kompassi.

Lue lisää

Toimiva lapsi & perhe (TLP)

Työmalli lasten kanssa työskenteleville. Hanke on edistänyt henkilöstön kouluttautumista Kanta-Hämeessä.

 TLP:n edistäminen Kanta-Hämeen LAPE-hankkeessa

Asiakastyöhön:
Lapset puheeksi -keskustelun lokikirjat
Lapset puheeksi -neuvonpidon lokikirjat

 

Kompassi

Hankkeessa on edistetty sähköisen itsearviointityökalun Kompassin käyttöönottoa tuen tarpeen arvioimisen avuksi.

Kompassin esittelyvideo:

Erityisen ja vaativan tason palvelut

Lapsiystävällisyys

Lapsivaikutusten arviointi, lapsibudjetointi, lapsiystävällinen maakunta.

Lue lisää

Lapsivaikutusten arviointi

Päätösten valmistelu ja arviointi lapsen oikeuksien ja lapsiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta.

LAVA-ohjeistus THL

 Alajärven LAVA-esittelydiat lapsille

 Kanta-Hämeen LAVA-koontimalli

 LAVA-esimerkkejä Kanta-Hämeestä

 

Lapsibudjetointi

Lapsilähtöisen budjettianalyysin kanta-hämäläinen malli.

Tulossa

 

Lapsiystävällinen maakunta

 Kohti lapsiystävällistä maakuntaa PIKAOPAS (Unicef)

 Kohti lapsiystävällistä maakuntaa ohjeistus (Unicef)

Johtamisen tueksi

Tiedolla johtaminen: palveluindikaattorit, hyvinvointiympyrä. Johdon pajat, verkostojen johtaminen.

Lue lisää

Johtamisen kulttuuri

Johdolle järjestettyjen työpajojen tuloksia.

Tulossa

 

Tampereen yliopisto: verkostojohtaminen ja moniammatillinen toiminta.

Tulossa

 

SOS Lapsikylä: kehittämiskohteiden tunnistaminen, johtamisen mallinnus, perheiden aseman ja roolin uudelleen miettiminen.

 Alustavia tuloksia

 

Tiedolla johtaminen

Palveluindikaattorit

Yhtenäistettyä indikaattoritietoa lapsiperheiden sote-palveluiden asiakasmääristä Kanta-Hämeen kuntien käyttöön.

Tulossa

 

Hyvinvointiympyrä

Työkalu lapsiperheiden hyvinvoinnin seurantaan, päätöksenteon tueksi.

 Hyvinvointiympyrä 14.11.2018 versio

Talous ja hallinto

Loppuraportointiohjeet, ohjausryhmän materiaalit, talousohjeet yms.

Lue lisää

Tiedotteet

tiedote 3.10.2018

tiedote 20.6.2018

tiedote 12.4.2018

tiedote 21.3.2018

 

Ohjausryhmän muistiot

Hankkeen ohjausryhmän ja kunnallisten LAPE-ryhmien kokoonpano:
https://omahame.fi/lape-ryhmat/

 

Muita kokousmuistioita

 Yhteensaattamiskokous: oppilaitokset 10.9.2018

 Yhteensaattamiskokous: järjestöt 11.9.2018

 

LOPPURAPORTTIOHJEET JA MATERIAALIT

 Loppuraportointiaikataulu

Saate

Loppuraporttipohja

Loppuraportointi PP-esityksenä

Valtionavustusselvitys taloudelliset tiedot

 

Talousohjeita

Kärkihankkeiden hallinnointi ja maksatus (Jaana Jaakkola)

Selvitys kärkihankkeen valtionavustuksen maksatusta varten

Tietoa Kanta-Hämeen LAPE-hankkeesta ja maksatuksesta kunnille

Hallinnointimalli monitoimijaisessa hankkeessa

Hankepäätos

Kärkihankkeet ohjauskirje 24 1 2017

Valtionavustushankkeen hallinnointi, talous ja valvonta (Anne Kumpula)

Päätös valtionavustuksen saajan toimittaman selvityksen johdosta 20170412

 

Budjettimuutokset

TaY SOC Muutosbudjetti OsaHäme

4H budjettimuutos

MLL budjettimuutos

HAMK budjettimuutos

TAY SOC johtaminen budjettimuutos

Hämeen liiton muutoshakemus ja päätös

Hämeen liitto hyväksytty budjettimuutos

 HAMK hyväksytty budjettimuutos

 Hämeen liitto LAPE-hanke ja LAPE-agentti rahoituspäätos

Etelä-Hämeen Martat hyväksytty budjettimuutos

 

Hallinnointisopimukset ja budjetti

Hallinnointisopimus

 Koko hankkeen ja osahankkeiden budjetti

 

Hankkeen tavoitteet

 LAPE hankesuunnitelma

 LAPE-hankkeen tavoitteet

Lisätietoja:
projektipäällikkö Satu Raatikainen
puh. 050 352 3178
satu.raatikainen@hame.fi

Kanta-Hämeen LAPE-hanke Facebookissa